Jak se vyrovnat s těžkým onemocněním u sebe i u blízkých

V základu je důležité vědět, jakými fázemi si prochází každý, který dospěl ke zjištění vážné nemoci u sebe nebo u někoho blízkého – ať už se jedná o člena rodiny, někoho z přátel nebo partnera, průběh bývá podobný.

Je potřeba si uvědomit, že přestože je postup jednotlivých fází velmi individuální, a je možné, že ne vždy se u každého z nás vyskytnou přesně v tomto pořadí a že jejich intenzita je různá, musíme je brát na zřetel a respektovat těžké období, jímž si daná osoba prochází.
čtyři tabletky

5 fází vyrovnávání se s diagnózou smrtelného onemocnění (E. Kübler-Rossová):

·         popření a izolace

·         zloba a hněv

·         smlouvání

·         deprese

·         akceptace
seznam lékaře

V rámci této životní jsou určité věci, se kterými se nemocná osoba potýká a co se pro ni v životě změní:

·         změna osobní identity – dojde k emočnímu propadu, člověk již není tím, kým býval dříve, cítí se jinak, chová se jinak, může i jinak reagovat na situace, které mu dříve nečinily problém

·         změna prostoru, ve kterém člověk žije – zejména pokud se jedná o nemoc, kdy je jedinec hospitalizován, dojde k závratné změně prostředí, člověk postrádá domov, pocit, že někam patří a přichází o své soukromí

·         změna životní role – pacient ztrácí sebekontrolu, již není schopen se o sebe sám postarat a vše zvládat v takové míře, jako tomu bylo předtím, z toho mohou pramenit pocity studu a vzteku

·         změna životní perspektivy – kvůli nemoci již není snadné vnímat přítomnost a budoucnost jako dříve, protože přítomnost je najednou nesnadná a bolestivá, a budoucnost je velmi nejasná

Bojujeme-li my nebo někdo z našich blízký s touto situací a jejími okolnostmi, je potřeba mít kolem sebe takové lidi, kteří nás podpoří a pomohou, ale jen tehdy, budeme-li o to stát.

Ve všech případech záleží na tom, o jaký typ nemoci se jedná, jak je závažná a do jaké míry např. znemožňuje pacientovi žít jako doposud – např. zda je nutná hospitalizace nebo je možná domácí léčba apod.