Ekologický zdroj energie

O současných cenách elektrické energie se dá říci ledacos, ale určitě ne, že jsou nízké. Navíc každým rokem elektřina zdražuje, a to je také důvod, proč se mnoho firem, ale i domácností snaží najít efektivní alternativu, díky které by bylo možné platit za proud o něco méně. Dnes se již standardně používají solární panely, které lze vidět nejen na polích, ale také na střechách hal a rodinných domů. Ty však stále nejsou tak účinné, jak by bylo potřeba. Malé vodní elektrárny jsou v tomto ohledu o něco lepší, i když se nejedná o zrovna nejlevnější investici.
ventilační turbína
Vodní elektrárna, ať už je malá nebo velká, patří mezi takzvané ekologické zdroje energie, tudíž nezatěžuje životní prostředí nebo ho zatěžuje pouze sporadicky. V tomto mají se slunečními panely hodně společného. Vodní elektrárny samozřejmě potřebují ke svému chodu vodu, jinak nejsou schopny elektřinu vyrábět. To, kolik dokáží vygenerovat energie, závisí na mnoha faktorech jako jsou typ turbíny, její velikost a samozřejmě také průtok vody. Ten se samozřejmě během roku mění, a to často velice citelně. Nejde tak o zdroj, který by fungoval stejným způsobem dvanáct měsíců v roce. Některá období jsou na výrobu bohatší, jindy malé vodní elektrárny nevytváří takřka žádný proud.
voda na schodech
Na rozdíl od výše zmíněných solárních panelů není možné malou vodní elektrárnu postavit kdekoliv, ale její umístění je potřeba dostatečně zvážit. Ideální je vybudovat ji na toku, jehož síla se v průběhu roku se mění naprosto minimálně. Najít však takovou řeku, respektive potok, není zrovna jednoduché. Také je nutné se domluvit s povodím, zdali vůbec stavbu a následné odebírání vody dovolí. Ne vždy jsou tato jednání úspěšná. Pokud se však dobře vypočítají náklady, dohodnou se všechny náležitosti a zvolí se dostatečně efektivní turbína, je malá vodní elektrárna i přes svá mnohá negativa dobrou investicí, která se v průběhu let vyplatí.