Chcete uchránit svět před hladem? Začněte tím, že nebudete plýtvat potravinami


Světový potravinový program vytvořil hnutí v podobě platformy #RecipeforDisaster s cílem zvýšit povědomí veřejnosti o potravinovém odpadu, který sami vytvářejí. Představitelé kampaně doufají, že povzbudí lidi ke vzájemnému sdílení online receptů a k věnování určité formy příspěvku. Ačkoli je na světě dostatek jídla, které by uspokojilo potřeby všech spotřebitelů, jedna třetina z celkových 4 miliard tun potravin vyrobených každý rok zůstává nezužitkovaná, což stojí globální ekonomiku ročně téměř 750 miliard dolarů.

malá černoška

Nedávná studie uvedla, že žádná africká země pravděpodobně nedosáhne cíle OSN v podobě vypořádání se s dětskou podvýživou do roku 2030, a že ukazatele podvýživy zůstávají trvale vysoké, a to napříč celou oblastí Sahelu se 14 zasaženými zeměmi. „Pokud by se nám podařilo vyřešit problém s plýtváním potravinami, mohli bychom každodenně nakrmit až 9 miliard lidí,“ říká Corinne Woods z WFP. V rozvojových zemích se většina potravin vyplýtvá skladováním a výrobou, což WFP pomáhá řešit prostřednictvím nových technologií a komunitním vzděláváním. Ve vyspělém světě se však ztrácí většina potravin. Plán pro odvrácení katastrofy si proto klade za cíl řešit nastalou situaci přiměním lidí k učinění výše zmíněných kroků.
exotické ovoce

Typický den WFP vypadá tak, že na cestě má svých 5 000 nákladních vozidel, 20 lodí a 70 letadel, která poskytují jídlo a další pomoc těm nejvíce potřebným. Každý rok pak rozdistribuuje přibližně 12,6 miliard potravinových přídělů. Kampaň nabádá spotřebitele k tomu, aby se zaměřili zejména na potraviny krátce před datem spotřeby.

Navzdory společnému úsilí o omezení plýtvání potravinami v rámci celé dodavatelské sítě, poradní orgán britské vlády Wrap tvrdí, že jen ve Velké Británii se každoročně vyhodí jedlé potraviny v hodnotě 13 miliard eur. Spotřebitelé si totiž často neuvědomují rozdíl mezi datem spotřeby a maximální dobou skladování.