Červené a modré patníky, sloupky

Tato novinka přišla na české silnice bez okázalé pompy. Úplně potichu a bez nějakého vysvětlování. Jedete si tak autem a najednou vidíte červený patník, v sérii jeho bílých druhů. Projedete kolem něj, vidíte druhý a zase jen bílé a bílé. Chvilku nad tím přemýšlíte, ale brzy na ně zapomenete. O pár dnů později jedete opět vozem. Uháníte si to krajinou, cesta ubíhá a najednou místo bílého patníku, modrý. A za pár desítek metrů zase bílý. A pak už jen bílé patníky. Napadne vás něco v souvislostech s historickým výročím naší republiky.
Jste vedle jak ta jedle. Patníky se stým výročím vzniku České republiky nemají opravdu nic společného. Co tedy znamenají?
silnice mezi lesy
Červené sloupky
Patníky, nebo chcete-li sloupky vyrobené v této barvě, budou mít svou upozorňovací funkci. Tam kde je uvidíte, zbystřete. Ohraničují místo, kde do silnice, po níž jedete, ústí nějaká účelová komunikace. Účelovou komunikací se rozumí nějaká polní nebo lesní cesta. Může to být místo, kudy vjíždí zemědělská technika po práci na poli na silnici. Tato technika má sice povinnost dát vozidlům jedoucím na hlavní komunikaci dát přednost, ale může to být místo s horším výhledem. V tom případě jde o upozornění řidiče, že tato situace může nastat. Případně vy jste v nepřehledném místě upozornění červenými sloupky, že se blíží odbočka do lesa, kterou třeba hledáte.
ledová cesta
Modré sloupky
Asi tušíte. Modrá barva vždy a všude symbolizuje zimu, chlad a mráz. Sloupky u sinice v modré barvě řidiče tedy mají upozornit, že místo ke kterému se blíží, často namrzá a může způsobit problém. Jsou to různé mostní konstrukce, místa stinná, zakrytá slunečnímu záření či naopak vystavena studeným větrům. V horských oblastech jsou těmito sloupky také označována místa, kde dochází k vylití nějakého potůčku na vozovku. Stává se, že na vozovku vlivem změny počasí vyteče na vozovku ucpaný potůček. V noci pak voda zamrzne a vytvoří se nejen náledí, ale také vysoká nerovnost na vozovce. Což z takového místa tvoří velice nebezpečný úsek. Řidiči by tato pomůcka měla být nápomocná při vyhodnocení potenciálně nebezpečného místa s dostatečným předstihem tak, aby mohl přizpůsobit rychlost a styl jízdy těmto novým podmínkám.