§ 76 zákona o pozemních komunikacích stanoví, že zastavit vozidlo může více subjektů


Policista (Policie České republiky) v uniformě– ten může zastavit vozidlo v podstatě z jakéhokoliv důvodu. Zpravidla to bývá vyhrocená dopravní situace, dopravní nehody, překážka na silnici, nebo namátková kontrola dokladů a technického stavu vozidla, případně způsobilosti řidiče k jízdě (např. alkohol).
Vojenský policista v uniformě– jeho pravomoci jsou podobné, jaké má Policie ČR.
řízení provozu
Strážník obecní či městské policie v uniformě– může zastavit vozidlo výhradně ve dvou případech: Buď je to podezření řidiče, případně jiné osoby v dotyčném voze, ze spáchání dopravního nebo jiného přestupku, který ohrožuje plynulost a bezpečnost silničního provozu. Druhým důvodem může být zajištění bezpečného přecházení osob po přechodu pro chodce.
Zaměstnanci Českých drah v uniformě– ti mohou zastavit vozidlo v blízkosti železničních přejezdů z důvodu bezpečnosti silničního provozu. Nesmí však provádět kontrolu řidičů a technického stavu vozidel.
dopravní provoz
Každý účastník dopravní nehody– tedy v podstatě kdokoliv v situaci, kdy je v místě nehody ohrožena bezpečnost účastníků silničního provozu.
Dopravce (MHD a linkové přepravy)– v případech, kdy určité důvody v provozu si vyžádají nastupování nebo vystupování osob z vozidla (autobus, trolejbus, tramvaj), které přitom musí vstoupit do vozovky mimo zastávku.
Vedoucí organizovaných skupin– většinou učitelé mateřských, základních a středních škol, nebo průvodci postižených osob. Týká se to zpravidla přecházení vozovky.
Průvodci hnaných a vedených zvířat– ti mohou zastavit vozidlo, kdykoliv zvířata ohrožují bezpečnost provozu na silnici.
policejní auto
Pracovník správy, údržby a výstavby pozemních komunikací– ten musí mít vždy na sobě žlutou, oranžovou, nebo červenou fluorescenční vestu a vozidla zastavuje opět v souladu s dodržováním bezpečnosti silničního provozu.
Celník v uniformě– a to pouze při výkonu povolání na celnici.
Generální inspekce bezpečnostních sborů– vždy musí být takový člověk viditelně označen.
Bezpečný přechod dětí u školy– tato osoba musí být označena reflexní barevnou vestou s nápisem „ŠKOLA“.